گفتگو با ابوالفضل اربابي؛ انقلاب نزد جوانان نبايد كمرنگ شود

 

توجه به موضوع انقلاب و ايام الله دهه فجر از مهم ترين دغدغه هاي انقلابيون و ياران امام است. اين افراد هميشه خواستار گسترش فرهنگ انقلاب و نظام اسلامي ايران هستند و در اين راستا از هيچ تلاشي فروگذار نبوده اند.

با توجه به گسترش فرهنگ غرب توسط بيگانگان و همچنين لزوم كمرنگ جلوه دادن مسائل انقلاب در كشور، برگزاري جلساتي با اين مضمون بايد در رأس برنامه ها قرار گيرد كه مجمع هماهنگي پيروان امام و رهبري به اين مهم پرداخته و با برگزاري جلسات مختلف، سعي در گسترش فرهنگ انقلاب در ميان جوانان را دارد.

ابوالفضل اربابي قائم مقام دبير مجمع هماهنگي پيروان امام و رهبري در گفتگو با خبرنگار ما به تشريح برگزاري اين جلسات پرداخته است.

 جلسات دهه فجر مجمع هماهنگي پيروان امام و رهبري از چه زماني آغاز و با چه هدفي دنبال شد؟

در دوران اصلاحات با توجه به شرايطي كه در كشور به وجود آمده بود و احساس خطرهايي كه در آن زمان نيروهاي حزب اللهي اين جلسات تشكيل شد تا به روشنگري وقايع جاري كشور بپردازد كه در اين راستا  از افرادي در سطح ملي دعوت كرديم تا به اين مهم بپردازد.

 چرا مراسم ها در مسجد چهارمردان برگزار مي شود؟

با توجه به اينكه اين مسجد در مركز شهر واقع شده است و از سوي ديگر نيز در زمان انقلاب به عنوان پايگاه اسلامي مطرح بوده است از قابليت هاي بسياري برخوردار است.

اين مسجد يادآور خاطرات بسياري از انقلاب و دوران رشادت هاي دليرمردان انقلاب است كه بسياري از مسائل از همين مسجد برنامه ريزي مي شد.

بسياري از مردم از همين مسجد چهارمردان متحد شده و عليه شاه فرياد زدند تا شاه را از كشور اخراج كردند.

همچنين مسجد چهارمردان در زمان دوران دفاع مقدس نيز سنگر رزمندگان بود و از آن مكان مقدس نيروي مردمي در قالب بسيج، سازماندهي شده و به مناطق جنگي اعزام مي شدند.

برگزاري مراسم در اين مسجد موجب مي شود تا تمامي اين خاطرات زنده شده و ياد انقلاب در جامعه بماند.

 از چه شخصيت هايي براي سخنراني استفاده مي كرديد؟

بنا شده است كساني دعوت شوند كه چهار تفكر پيرو ولايت فقيه، و نظام اسلامي (قانون اساسي) و امام و رهبري را در سر بپرورانند.

گرچه ممكن است از همه طيف هاي اصولگرا باشند. ما از كساني دعوت كرديم كه اين چهار تفكر را در ذهن خود گسترش مي دادند و از سوي ديگر نيز به دنبال اين موضوعات بودند.

همچنين از كساني دعوت كرديم كه سران احزاب باشند و بتوانند موضوعات را بيان كنند.

بيان موضوعات سياسي و همچنين مسائل انقلاب از زبان سران سه قوه يكي ديگر از اهداف ما بود كه به اين موضوع نيز توجه اساسي كرديم.

 با توجه به اينكه بايد برخي مسائل براي نسل جوان ما افشاگري و روشنگري شود، آيا در دعوت سخنران ها به اين نكته نيز توجه شد؟

بله، توجه به اين نكته نيز در دستور كار ما بود و تلاش كرديم از كساني دعوت كنيم كه جامعه را به سوي روشنگري بكشانند و جريانات انقلاب را براي آنها بيان كنند و در سيستم تشكيلاتي نظام و انقلاب سخنراني كنند. روشنگري و افشاگري براي نسل جوان بسيار ضروري است و ما در مجمع به دنبال آن بوديم.

ما معتقديم اصولگرايي و اصولگراها در هر خطي كه باشند در اين چهار هدف يعني پيرو ولايت فقيه، قانون اساسي، امام و رهبري حركت مي كنند و از اين رو به اين مسائل نيز توجه كافي دارند.

 در برگزاري مراسم به چه ميزان از اهداف خود رسيديد؟

در اين موضوع بايد ديگران نظر دهند و ما اگر بگوييم نوعي تعريف از خود است. اما آنچه كه من مي بينيم، اين است كه ما به تمامي اهداف خود رسيديم. با توجه به اينكه اين جلسات در رسانه ها مطرح مي شد و به خصوص در رسانه ملي و سراسري نيز انعكاس پيدا مي كرد ما به اهداف خودمان كه همان زنده كردن انقلاب و دهه فجر بود مي رسيديم. مهم ترين هدف ما زنده نگه داشتن ياد امام و انقلاب بود، كه به آن رسيديم.

به نظر بنده هيچ جلسه اي به اين قوت و قدرت در طول اين چند سال برگزار نشد و جاي آن خالي بود كه مجمع به آن اهتمام ورزيد و به برگزاري آن اقدام كرد. برپايي چنين جلسات قوي  در هيچ شهري وجود ندارد ما فكر مي كنيم حداقل در تهران بايد چنين مراسمي برگزار شود و جاي خالي آن احساس مي شود.

 چرا اين جلسات در دهه فجر برگزار شد؟

طبيعي است كه ما دوست نداشتيم ياد انقلاب از بين برود و ياد دهه فجر در جامعه كمرنگ شود؛ از اين رو اين جلسات در دهه فجر برگزار شد. دشمنان مي خواهند افتخارات كشور را ناديده بگيرند و از اين رو در تلاش  هستند تا مراسم ها و افتخارات كشور را در ميان نسل جوان كمرنگ جلوه دهند كه موفق نخواهند شد.

 استقبال مردم از چنين جلساتي چگونه است؟

در حال حاضر با توجه به امكاناتي كه در اختيار مردم قرار گرفته است اكثر مردم با اطلاعات روز دنيا و موضوعات سياسي آشنا هستند. همچنين از سوي ديگر نيز اينترنت، تلويزيون، راديو، روزنامه هاو.... نيز مردم را از آخرين اخبار روز مطلع مي سازند، اما در گذشته چنين نبود و مردم تمام اطلاعات را از سخنراني ها مي گرفتند.

با اين وجود در مراسم هاي مجمع، شاهد هستيم كه بيش از هزار نفر هر شب در مسجد حاضر شده و در سخنراني شركت مي كنند و اين كار عظيم و سنگيني است كه مجمع انجام مي دهد.

همچنين بايد توجه داشت كه در دوران اصلاحات، اصولگرايان همه يك شاخه و منتقد دولت بودند كه جلسات شلوغ تر مي شد اما امسال نيز كه منتقد دولت نبوديم از تمامي طيف هاي اصولگرايان حضور داشتند.

باتوجه به سلايق اصولگرايي سعي شد از همه سلايق در اين جلسات استفاده شود و اين سلايق موجب شد تا اصولگرايان در اين جلسه جمع شوند. در اين جلسات هم اصولگراي منتقد دولت بود و هم اصولگراي حامي دولت حضور داشت.

 چرا اين جلسات در دهه فجر برگزار مي شود؟

دليل اصلي ما زنده نگه داشتن ياد و خاطره زمان انقلاب و همچنين رشادت هاي مردم عزيز ايران است.

بايد ياد و خاطرات انقلاب را زنده نگه داشت و اجازه نداد تا دشمن اين موضوع را كمرنگ كند. همچنين ما در ايام ديگر از سال جلسات مختلفي داريم و جلسات مجمع محدود به دهه فجر نمي شود، بسياري از برنامه هاي ما در مدرسه دارالشفا، مدرسه طلوع مهر و... نيز برگزار مي شود.

 آیا این جلسات در بالابردن سطح اطلاعات جامعه تاثیر گذار است؟

بله، با توجه به اينكه در اين جلسات از شخصيت هايي بسيار ارزشمند و برجسته سياسي و فرهنگي استفاده مي شد و آنها نيز اطلاعات دست اوّل و تحليل هاي صحيح از فضاي جامعه ارائه مي دادند به همين منظور سطح آگاهي مردم ارتقا مي يافت.

 از چه کسانی براي حضور در این جلسات دعوت به عمل می آید؟

عمده سخنرانان ما شخصيت هاي تراز اول و چهره هاي سياسي و برجسته كشوري بودند. همچنين از علماي تراز اول نيز براي سخنراني استفاده كرديم تا عموم مردم بتوانند از اين سخنراني ها بهتر استفاده كنند.

 برای برگزاری هر چه پر بارتر این جلسات چه اقداماتی صورت گرفته است؟

جلسه وقتي پربارتر مي شود كه از پشتيباني فكري مناسبي برخوردار باشد. در مجمع هماهنگي پيروان امام و رهبري نيروهاي متعهد و لايقي وجود دارند كه هر كدام از آنها در كميسيون هاي مختلف جمع شده و داراي مسئوليت هاي مشخصي براي بهتر برگزار شدن مراسم هستند.

بعضي وقت ها براي برگزاري يك جلسه ده ها پيش نشست برگزار مي شود تا بتوانيم آن مراسم را برگزار كنيم.

مجمع از اين نيروهاي فكري نهايت استفاده را مي برد. از سوي ديگر نيز مي كوشد بهترين تصميم گيري ها را براي برنامه هاي خود و به ثمر نشاندن اهداف خود انجام دهد. مجمع به توسعه كار تشكيلاتي اعتقاد دارد و نبايد كار تشكيلاتي افت كند. از سوي ديگر نيز نبايد از مديريت قوي حجت الاسلام والمسلمين بنايي نيز در اين مجمع غافل شد. ايشان با آن هوش، انرژي و وقتي كه براي مجمع مي گذارند بهترين سرمايه گذاري ها را براي مجمع و مراسم ها انجام مي دهند.

 

 آیا دعوت از سخنرانان با بررسی و مشورت انجام می گیرد؟

تمامي سخنرانان در كميته هاي مجزا مورد بررسي قرار مي گيرند و پس از موافقت، از آن سخنران دعوت مي شود. شرايط حساس و سياسي روز، مكان و زمان سخنراني، موضع گيري هاي گروه هاي سياسي و... در دعوت اين سخنران ها مورد توجه قرار مي گيرند و در دعوت آنها يك فرد تصميم نمي گيرد.

 فکر می کنید برگزاری این جلسات و مطالب ایراد شده در آن ها، می تواند در اتحاد و انسجام هر چه بیشتر جامعه مفید واقع شود؟

بله، ما خود را منتسب به اصولگراها مي دانيم و هميشه حداكثر جذب و حداقل حذف را داشته ايم. اين ديدگاه ما است و همانگونه كه رهبر معظم انقلاب تأكيد دارند ما به دنبال ايجاد وحدت ملي هستيم و اين براي ما بسيار مهم است، هيچ گاه به دنبال تنش نبوده و نيستيم و تلاش مي كنيم تا جامعه در مسير وحدت حركت كند.

 آیا فقط بحث های سیاسی در این جلسات مطرح می شود؟

نه، ما بحث هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و.... نيز جزو برنامه هاي مراسم است، و از افراد متعهد دعوت مي كنيم تا در زمينه تخصصِ خود مردم را آگاه كنند.

 آیا اقشار روشنفکر و نخبگان استان نیز در این جلسات حضور دارند؟

ما از تمامي اقشار و گروه هاي سياسي و نخبگان جامعه در اين جلسات دعوت مي كنيم و تمامي طيف ها نيز در جلسه ما حضور مي يابند. نخبگان سياسي و روشنفكران استان نيز دعوت شده و در جلسات حاضر مي شوند.

 ارزیابی خود را از جلساتی که تاکنون برگزار شده، بفرمایید.

ما در حد وسع و توان خود كار انجام مي دهيم تا در برابر تهاجم فرهنگي دشمن تلاش كرده و اجازه گسترش آن را ندهيم. امروزه جريان عظيمي عليه كشور ما بسيج شده و با كارهاي تبليغاتي مي كوشند تا جوانان را به نظام بدبين كنند كه بايد اين مسائل افشا شوند تا جوانان آگاه گردند.

انقلاب هميشه زنده و جاودان است و به نظر بنده اين جلسات توانسته است جوابگوي نيازهاي مردم و جوانان در حد توان خود باشد. مهم ترين دغدغه ما زنده نگه داشتن نام انقلاب است و از اين رو به دنبال آن هستيم تا اين موضوع محقق شود.